Diplomové práce

Dům v proluce, Palackého ulice

Kroupová Alžběta

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Jedná se o novostavbu v proluce v ulici Palackého v Praze, budova má 6 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Slouží jako komunitní centrum pro seniory a administrativní budova s vedlejšími funkcemi jako je kavárna, přednáškový sál.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.