Diplomové práce

NOVÁ BUDOVA RADNICE PRAHY 11, JIŽNÍ MĚSTO-HÁJE

Novák Ondřej

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je návrh nové budovy radnice pro úřad městské části Praha 11. Nachází se na Jižním městě I - Hájích. Umístění projektu vychází z územního plánu a územní studie. Stavba navazuje na budoucí nové centrum městské části. Návrh stavby obsahuje jak prostory nutné pro chod úřadu tak občanskou vybavenost.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.