Diplomové práce

BYTOVÝ DŮM HADOVKA PO 50 LETECH

Škarka Adam

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt renovace bytového domu na Hadovce s dostavbou hromadných garáží a nového obytného podlaží.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.