Diplomové práce

MĚSTSKÝ DŮM V LIBERCI

Jůzová Monika

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se zabývá návrhem bloku na Papírovém náměstí v jádru nového urbanistického projektu v dolním centru Liberce. Seskupení domů představuje ideu nové městské struktury a atmosféry.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.