Diplomové práce

SCIENCE CENTRUM, VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE

Váňová Martina

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Science centrum bylo umístěno v areálu pražského Výstaviště, ve kterém by v blízké době mělo dojít k úpravám a tím i k jeho znovuoživení. Tomu by měl napomoci nový obsah, který tato instituce do areálu přináší. Budova science centra by měla nabídnout dostatečně přehledné, ne však monotónní prostory pro hands-on výstavy. Ty budou zaměřené na různé oblasti fyziky. Objekt samotný by měl poskytnout další úroveň zážitku, spojeného s návštěvou instituce, jakou je science centrum. Součástí je samozřejmě i potřebné zázemí, jako je přednáškový sál, učebny či kavárna a obchod se suvenýry a další.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.