Diplomové práce

STUDIE ROZVOJE - HUMPOLEC

Zikmundová Anna

Architektura a urbanismus

Anotace

Práce se zabývá vazbami týkajícími se prostorového uspořádání a rekreace v mikroregionu Humpolecko, ze kterých je zřejmé dominantní postavení města Humpolec. Samotný rozvoj města práce chápe především jako příležitost k využití stávajících nevyužitých kapacit. Jsou navrženy urbanistické a krajinářské zásahy, které zvýší atraktivitu města a jeho okolí, zkvalitní urbanistickou strukturu a přispějí tím ke stabilizaci místních obyvatel.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.