Diplomové práce

RELIKVIÁŘ

Mikolášková Kristýna

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Každý máme tendenci uchovávat památku na někoho, koho jsme měli rádi nebo na životní období, ve kterém jsme byli šťastní. K tomuto účelu často schraňujeme předměty, které jsou jinak bezvýznamné a často mohou působit až odpudivě (vlasy, zuby, použité předměty, apod.) Cílem mé práce bylo vytvořit pro takto důležité osobní předměty vlastní důstojné místo - relikviář, který by jistým způsobem zprostředkoval charakter a podstatu těchto předmětů. Jako stěžejní materiál jsem zvolila písek, jakožto symbol pomíjivosti času. Ten vytváří spodní část relikviáře - oltář, v němž jsou obtisknuté dva tvary, uchovávající dané předměty - ovoid symbolizující narození a koule symbolizující smrt. Otisk zde hraje důležitou roli, jelikož představuje otisk člověka, který je nám blízký. Je to otisk, který zůstane věčný.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.