Diplomové práce

EDUKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Strnad Štěpán

Design

Anotace

ArOn je sestava nástrojů určených pro zobrazování a práci s rozšířenou realitou v edukačním prostředí. Sestavu tvoří headset, ovladač, tracker, lighthouse a pracovní lavice. Práce je zaměřená na technologie VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality) a MR (Mixed Reality). Výstup práce je jedním z možných využití těchto technologií s přínosem pro společnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.