Diplomové práce

POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU TEXTILNÍCH MATERIÁLŮ

Vácová Anna

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

"Posuzování životního cyklu textilních materiálů - Bílé tričko, symbol fast fashion a nezbytnost v každém šatníku" je práce, která zkoumá dopady na životní prostředí konvenčních textilních materiálů, které se hojně užívají k výrobě úpletových triček, pomocí metody LCA - Life Cycle Assessement a pozorování třiceti uživatelů prototypů triček. Vedlejším produktem této práce je polemika nad posláním designéra ve světě relativního přebytku, systematického navyšování výroby a s tím spojeného vytěžování přírodních i lidských zdrojů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.