Diplomové práce

Letní scéna, Litoměřice

Butelová Zuzana

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Predmetom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť letnú scénu ako náhradu za letné kino, nachádzajúce sa v parku na Střeleckom ostrove v Litoměřicích. Jeden z hlavných problémov terajšieho letného kina bolo, že ho nebolo možné využívať za nepriaznivého počasia, pretože nie je zastrešené. Napriek tomu, môj cieľ nebol len navrhnúť letné kino so strechou, ale taktiež rozšíriť jeho funkciu, aby slúžilo aj na menšie koncerty a divadelné predstavenia. Taktiež som chcela pritiahnúť ľudí využívať tento objekt aj mimo nejakú udalosť. Mojím riešením bolo zakomponovanie baru do objektu, ktorý nahradí staré pohostinstvo nachádzajúce sa vedľa terajšieho letného kina. Za druhé to bolo vytvorenie výhliadky na objekte, ktoré by bolo prístupné celoročne, narozdiel od letnej scény a baru, ktoré by boli v prevádzke len v letných mesiacoch.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.