Diplomové práce

Otevřené vězení

Ponechalová Gabriela

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem práce je návrh otevřené věznice do proluky v Karlíně. Projekt ověřuje koncept otevřeného vězení, jako formu návratu odsouzených do společnosti v městském prostředí. Objekt poskytuje odsouzeným ubytování, profesionální pomoc, práci a volnočasové aktivity.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.