Diplomové práce

Galerie Čestmíra Sušky a Arjany Shameti

Luňáček Michael

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Práce obsahuje architektonické, stavebně konstrukční, statické, požární řešení stavby, a také techniku prostředí staveb a realizační plán stavby. Dále práce obsahuje, řešení vybrané části interiéru a technickou zprávu. Galerie Čestmíra Sušky a Ariany Shameti se nachází na Tachovském náměstí v těsné blízkosti parku Vítkov a Žižkovského tunelu. Budova je navržena tak, aby komunikovala se složitým - víceúrovňovým řešením tohoto prostranství a má čtyři podlaží. K hlavnímu vstupu se přistupuje ze tří různých výškových úrovní a tento prostor tedy vytváří důležitý komunikační uzel mezi tunelem, ulicí a parkem. Budova využívá svažitou cestu k frekventovanému tunelu propojující Žižkov s Karlínem. Podél celé rampy se nachází pásové okno umožňující průhled do ateliéru, jenž je využíván stážisty Čestmíra Sušky a kolemjdoucí si tak můžou prohlédnout, jak daná umělecká díla vznikají. Budova je takto přizpůsobena k dlouhodobým stážím a nabízí i možnost ubytování, kterému jsou vyčleněny dvě podlaží v jižní části budovy. Hlavní výstavní prostor je oddělen od exteriéru dvěma skleněnými příčkami a je tedy stále v kontaktu s parkovou vegetací, kde můžou být umístěny další exponáty. Výstava dále pokračuje o patro níže, kde je spojena se sálem určeným pro občasné přednášky nebo divadelní představení Ariany Shameti. Toto podlaží částečně osvětluje velké atrium, ve kterém je umístěno komunikační mostek přímo navazující na kavárnu v uliční části budovy, kde je možné zakončit prohlídku galerie příjemným posezením. Budova je dále vybavena i depositářem a kanceláří pro správu galerie. Vnější plášť budovy je tvořen režným zdivem s vazbou, která částečně vystupuje a vytváří tak strukturu určující jedinečný ráz této stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.