Závěrečné práce

Zástavba obytného okrsku Veleslavín

Bc. Markéta Procházková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

     Cílem práce se stala zástavba území, dříve sloužícího bývalému zahradnictví, rodinnými domy. Určujícími prvky pro návrh byla blízkost železniční tratě u jižní hranice řešeného území, terén mírně se svažující k severo-východu a také potok protékající v severní části. Ve výsledku byly navrženy celkem tři typy atriových domů. Jejich atria poskytují nejen soukromí a prosvětlení interiérů, ale vytváří také do jisté míry akustickou bariéru zmíněné železnici. Jako doplňková funkce k bydlení byl navržen objekt restaurace a obchodu umístěný v západní části území.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.