Diplomové práce

Polyfunkční dům, proluka, Palackého ulice

Reinosová Johana

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navrhovaným objektem je polyfunkční dům v proluce, v ulici Palackého. Objekt má dvě podzemní a šest nadzemních podlažích. V parteru se nachází malá prodejna a víceúčelový sál s atriem. V podzemí se nachází technické místnosti a kavárna přes dvě patra. V nadzemních podlažích jsou pak jednotlivé byty a kancelář.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.