Diplomové práce

Dům v proluce, Žatec

Šmardová Eliška

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Projekt domu umístěného do nárožní proluky poblíž Žižkova náměstí v Žatci. Bytová stavba s prodejnami v parteru, Předmětem projektu je dokumentace budovy s detaily pro realizaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.