Diplomové práce

Dílna národů Lipsko - kulturně vzdělávací centrum

Bc. Jana Židlická

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomního projektu bylo navrhnout kulturně vzdělávací centrum v Lipsku. Projekt nejenom pomáhá imigrantům poznat německou společnost, ale má fungovat i opačným směrem tak, aby německá společnost poznala imigranty. Aby lidé žili spolu a ne jen vedle sebe. Od této myšlenky se odvíjí i stavební program projektu, který dává důraz na vzdělávání dětí i dospělých, na jejich volnočasové aktivity, na vzájemné obohacování. Vzniká tak dům, který vytváří příležitosti k setkávání, k relaxaci a poznávání. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.