V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Diplomové práce

Městský nájemní dům, Karlín

Semerák Šimon

Architektura a urbanismus

Anotace

Nároží, jako specifický prostor, protínání dvou veřejných prostranství a dvou ulic lemovaných zástavbou s odlišným výrazem, měřítkem i výškovou hladinou zástavby. Městské nájemní bydlení, jako ukazatel standardu bydlení ve městě. Návrh se sestává ze dvou bytových domů. Hlavní dům na nároží dotváří dosud neuzavřený blok. Druhý objekt vstupuje do velkorysého prostoru vnitrobloku. Plasticita průčelí je navržena jako současná reflexe dekorativně reliéfního členění okolních fasád, současně jako členění velkého objemu budovy a také jako snaha o interakci s veřejným prostorem. Dispozice jsou výsledkem hledání harmonie v napětí mezi diagonálními hranami průčelí a potřebou prakticky využitelných vnitřních prostor. V dispozicích se diagonální zlomy fasádních průčelí propracovávají v útulnost nepravidelných místností s rozmanitými zákoutími a osobitým výrazem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.