Diplomové práce

KONCEPCE ROZVOJE MALÉHO MĚSTA - ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

Zákopčaníková Anežka

Architektura a urbanismus

Anotace

Práce navrhuje koncepci kvalitativního rozvoje periferní oblasti v měřítku mikroregionu Třemšín a následně v jeho jádru, v Rožmitálu pod Třemšínem, tak, aby rozvoj reflektoval kulturně historický potenciál spojený s Jakubem Janem Rybou a těsnou blízkost Brd, úpravami krajiny a města udržel místní obyvatele a zvýšil kvalitu prostředí a jeho image. Koncepce je následně prověřena na urbanistickém detailu centra města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.