Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

PROMĚNA KULTURNÍHO DOMU 20. STOLETÍ NA KOMUNITNÍ CENTRUM 21. STOLETÍ

Kulhavý Jiří

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem je návrh rekonstrukce kulturního domu v Přibyslavi. Na tomto konkrétním příkladě řeší práce přístup k objektům z období socialismu. Zabývá se všemi měřítky od hmotového konceptu až po detail a barevnost interiéru. Práce při návrhu uplatňuje principy současné architektury. Řeší taktéž prostory okolo domu včetně dopravní situace.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.