Výstava ateliérových prací

Bydlení - Vozovna Žižkov

Karolína Myšková

Anotace

Bytová stavba na území Vozovny Žižkov představuje koncept, který lemuje západní hranici pozemku a vytváří atraktivní perspektivu v ulici Na Vápence. S čtyřmi nadzemními podlažími a jedním patrem podzemního parkování se zde otevírá prostor pro třináct bytů v každém z obytných podlaží. Ty jsou primárně navrženy pro zaměstnance vozovny, což přispívá k organickému propojení s okolním průmyslovým prostředím. Část budovy je zvednuta nad úroveň trolejí, umožňující tak odstavení a zakrytí tramvají, které se nevejdou do již přeplněné vozovny. Druhá část je přístupná z úrovně chodníku, což zajišťuje snadný přístup a pohodlný život pro obyvatele domu. Celkově lze tuto bytovou stavbu považovat za harmonickou symbiózu moderní architektury, funkcionality a citlivé integrace do industriálního prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho