Závěrečné práce

KONVERZE PIVOVARU V KRALUPECH NAD VLTAVOU

Sedlická Jana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je konverze a obnova bývalého pivovaru v Kralupech nad Vltavou s důrazem na jeho propojení s navazujícím veřejným prostranstvím včetně návrhu celkové koncepce Palackého náměstí. Součástí práce je i návrh funkčního využití objektu včetně detailního architektonického a materiálového řešení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.