Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

REHABILITACE ŽIŽKOVÝCH KASÁREN V HRADCI KRÁLOVÉ

Sigl Vojtěch

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Téma práce je nalezení vhodného využití pro Žižkovy kasárny v Hradci Králové, v současnosti stále patřící Armádě České republiky, které by plně využilo potenciál této výjimečné stavby a jejího dvora k rozvoji města i budovy samotné. Nové využití představuje kombinaci funkcí vycházející z konceptu kreativních brownfieldů, které má spolu s kasárenským dvorem, který transformuji na nové náměstí, za cíl vytvořit dynamický prostor, který nemá striktně daná pravidla, ale naopak usiluje o to být impulzem k lepšímu vnímání veřejného prostoru a Hradce Králové jako města s obrovským potenciálem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.