Závěrečné práce

ZOO PLZEŇ / PAVILON ŽIRAF

Haulík Tomáš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh řeší novou část Plzeňské zoo, součástí které je dále řešen pavilon žiraf a restaurace. Budova pavilonu figuruje jako filtr mezi městem a nově vzniklou částí zoologické zahrady. Je řešena dřevěnou nosnou konstrukcí a skleněnou obálkou. Restaurace nabízí panoramatické výhledy na výběhy a minimalistický design z lehčeného betonu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.