Diplomové práce

Bytový dům Nad Museem, Praha-Vinohrady

Nguyen Jana

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

V bakalářské práci jsem se zabývala řešením prostoru nad Národním muzeem. Jedná se o pozemek mezi ulicemi Rubešova, Římská a Vinohradská na místě bývalé budovy Transgas. Mou myšlenkou bylo blok ucelit zastavěním proluky mezi budovou Českého rozhlasu a bytovým domem na ulici Vinohradská a vytvořením hmoty, která tento blok pomyslně uzavírá. Navrhovaný bytový dům je na svažitém pozemku a je kolmo k ulici Římská. Úmyslem bylo navrhnout objekt, který poskytne obyvatelům bydlení v lukrativní části centra Prahy a zajistí jim i soukromí v navrženém dvoře za domem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.