V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Diplomové práce

Dům v proluce, Žatec

Vokáčová Veronika

Architektura a urbanismus

Anotace

Tento bytový dům se nachází v proluce v Žatci. V parteru je umístěna kavárna, od druhého patra jsou navrženy byty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.