Závěrečné práce

Dům v proluce, Žatec

Vokáčová Veronika

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Tento bytový dům se nachází v proluce v Žatci. V parteru je umístěna kavárna, od druhého patra jsou navrženy byty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.