Závěrečné práce

LEZECKÉ CENTRUM A MĚSTSKÉ SADY OPAVA

Otipková Hana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh nové koncepce Městských sadů v Opavě a návrh nového krytého lezeckého centra na jeho území se záměrem zvýšit atraktivnost místa pro mladou generaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.