Závěrečné práce

STUDENTSKÉ BYDLENÍ STRAHOV

Siman Andrej

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Témou práce je návrh študentského bývania v areáli súčasných internátov na Strahove. Cieľom je nájsť vhodnú formu veľkokapacitného ubytovania pre študentov v dobe, kedy je bývanie v podnájme pre túto sociálnu skupinu finančne nedostupné.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.