Závěrečné práce

HASIČSKÁ STANICE VADUZ

Rehberger Lukáš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem práce je projekt nové hasičské stanice v hlavním městě Lichtenštejnska Vaduzu a vychází z reálného záměru místní samosprávy, který je v současnosti ve fázi přípravy architektonické soutěže. Návrh pracuje se specifickým systémem organizace lichtenštejnských hasičských sborů a cílí na vytvoření univerzální dlouhověké budovy, která svou velikostí, vzhledem a umístěním odpovídá důležitosti a funkci centrální hasičské stanice celého Lichtenštejnska.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.