Závěrečné práce

HASIČSKÁ STANICE VADUZ

Kos Šimon

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Architektonická studie novostavby hasičské stanice dobrovolných hasičů v obci Vaduz v Lichtenštejnsku. Cílem analytické části bylo pochopit výkon hasičství v kontextu srovnání jeho fungování v České republice a v Lichtenštejnsku, najít a uspořádat pravidla, která je nutné dodržet, aby dům fungoval efektivně uvnitř a navenek. Cílem návrhové části je najít svébytnou a kvalitní formu překladu získaných informací a pravidel do funkčního celku architektonické studie stavby. Takové, která nabízí kromě efektivní funkčnosti také možnost veřejnosti a hasičskému sdružení se s novou stavbou ztotožnit a využít ji ke vzájemnému sblížení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.