Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Komunitní centrum Palata

Bc. Lucie Veverková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je vybudovat místo každodenního vzájemného setkávání všech generací obyvatel této lokality. Pozemek sousedí s areálem Ústavu sociální péče Palata. Projekt řeší jak propojení se zahradou areálu, tak návaznost a dotvoření stávající struktury obytné zástavby. Hlavními částmi centra je prostor s kavárnou a menším společenským sálem, klub seniorů, knihovna, mateřské centrum a společné bydlení pro seniory.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.