Diplomové práce

Novostavba v proluce, Žatec

Ponyatovska Krystyna

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navrhuji penzion Žatec jako místo ubytovaní a odpočinku ve městě Žatci, kde každý host může odpočinout po procházce městem nebo práce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.