Závěrečné práce

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

Vacková Tereza

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Polo je mobilní toaleta do města. Doplňuje stávající síť veřejných toalet a lze ji využít v místech bez napojení na infrastrukturu. Najde využití v parku, u dětských hřišť i v širším centru města. Jedná se o typ chemické toalety, kde se klade důraz na využití biodegrabilních prostředků. Elektrickou energii získává ze solárního panelu a disponuje sběrnou nádrží na dešťovou vodu. Využívá IOT technologií ke sběru a vyhodnocovaní dat z nádrží, která využije ke efektivní údržbě. Interiér je navržen s důrazem na minimum spar pro snadné vymývání. Exteriér je z pohledově neutrální nerezové oceli, která dobře odolává vandalům. Výrazným prvkem je barevná linka, která vede od země až na střechu a umožňuje městu si vybrat vlastní vizuál.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.