Závěrečné práce

DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK

Mareček Samuel

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá konceptem autonomní sněžné rolby. Představený návrh vhodně kombinuje stávající konstrukční aspekty a inovativní přístup ve specifickém segmentu. Designový koncept nahlíží do budoucnosti a předklá-dá konkrétní vizi pro využití autonomního řízení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.