Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Astrálna opava

Tatiana Šebová

Anotace

Snažím sa podporiť symbol centrickosti, respektíve kocentrickosti Opavy. Zaujal ma planetárny model Opavy- sústava sôch rozmiestnených po meste. Všímam si ich vzájomné pôsobenie. Existuje niečo ako gravitácia vo verejnom priestore?

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov