Diplomové práce

Bytový blok, Smíchov jih

Julie Kopecká

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Bytový dům se nachází na Smíchově, v prostorách nevyužité částí Smíchovského nádraží. Projekt obsahuje startovní a studentské bydlení. Cílem je zpodrobnění architektonické studie z předchozího semestru, z achování a rozvedení jejích základních myšlenek.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.