Diplomové práce

Kampus Albertov - lázně

Martina Urbanová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Budova bývalých parních lázní Na Slupi z roku 1931 od architekta Jana Jerolíma, je v současné době ve velmi špatném stavu. Projekt pracuje s návratem lázeňské tradice do Prahy a záchranou budovy ve stylu pozdní moderny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.