Závěrečné práce

Studentský kampus, Lanškroun

Můčková Anastázie

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Motivací pro tento návrh je doplnění a rozšíření stávajícího studentského ubytování ve městě Lanškroun, které je aktuálně kapacitně nedostačující. Internát je navržen pro studenty středních škol (SOŠ a SZŠ). Pro objekt jsem vybrala místo v okrajové části města. Slabou stránkou lokality je špatná dostupnost pro studenty, což ale vyřeší autobusová zastávka, kterou v návrhu uvažuji. Místo má potenciál daný tím, že je zde hodně prostoru pro výstavbu, který je ovšem třeba využít citlivě. Tuto citlivost jsem stanovila jako hlavní motiv. Okolí pozemku je zastavěno především nižší zástavbou, což jsem nechtěla narušit a rozhodla jsem se na výšku navázat. Proto je část budovy zasazena pod terénem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.