Diplomové práce

Komunitní bydlení u nádraží, Benešov

Kociolek Marek

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Řešený projekt je novostavba polyfunkčního domu na okraji centra města Benešov.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.