Diplomové práce

Nová budova Filharmonie

Bc. Petra Bulíčková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh nové budovy filharmonie se dvěma koncertními sály a provozním zázemím pro členy orchestru České filharmonie. Objekt je umístěn na předmostí Štefánikova mostu. Součástí návrhu je přemostění komunikace Nábřeží L. Svobody s parkovou úpravou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.