Diplomové práce

Bytový dům, Pardubice, Mlýnské náměstí

Anna Mačáková

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Riešený projekt je budova polyfunkčného domu s prevládajucou funkciou bytovou v konvertovanej priemyselnej lokalite v Pardubiciach.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.