Závěrečné práce

Základní umělecká škola Ratibořická, Horní Počernice

Knettig Šimon

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Řešeným objektem je Základní umělecká škola Ratibořická, která se nachází v oblasti Horní Počernice, Praha. Díky dvěma koncertním sálům a jednomu tanečnímu sálu se budova stává i novým kulturním a společenským centrem Horních Počernic.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.