Výstava ateliérových prací

Soubor staveb Odborářská

Zlata Masliana

Anotace

Cílem návrhu bylo využít stávající příležitosti řešené lokality a také vytvořit nové, s cílem oživit současnou typologii bydlení. Polyfunkčnost souboru staveb přitáhne více lidí různých věkových a sociálních skupin. Pro mne bylo důležité, aby byl budoucí areál s náměstím v souladu s existujícím uspořádáním lokality. Aby tvořil její srdce a setkávací, orientační bod pro obyvatele. Dále také zachování vzrostlých stromů rostoucích na pozemku, díky kterým dochází k vytváření konceptu hlavního náměstí lokality. Soubor staveb obsahuje: prostor pro obchodní jednotky, komunitní centrum, fitness centrum s víceúčelovými sály, kavárnu, komunitní bydlení pro studenty, coworking s terasou a office centrum.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout