Závěrečné práce

Rozvojové území Praha - Bubny

Bc. Jakub Jílek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je návrh regenerace území Praha - Bubny, železničního brownfieldu v samém centru Prahy. Návrh se nesnaží prolnout Letnou s Holešovicemi, vnáší na holešovický poloostrov třetí element. Transformací naší společnosti na společnost postindustriální Praha získala území s obrovským potenciálem a hlubokou pamětí přímo ve svém centru. Návrh se snaží paměť místa zachovat. Hlavním elementem je post-industriální park prostupující celým územím připomínající železniční minulost. Druhým pilířem návrhu jsou tzv. vertikální městské továrny a další menší výrobní provozy rozeseté po celé nové čtvrti. Celý návrh je založen na několika klíčových programech, iniciačních bodech, ze kterých čtvrť organicky roste a nakonec dostane svůj řád.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.