Diplomové práce

Apartmánový dům ornitologů

Juraj Mišík

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Predmetom bakalárskej práce je návrh bytového domu pre ornitológov na Dětskom ostrove v Prahe. Päťpodlažný objekt bude navrhnutý v rozsahu dokumentácie pre stavebné povolenie.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.