Závěrečné práce

Domov pro seniory, Praha 2

Studená Zdenka

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Návrh objektu domova pro seniory na okraji pražských Vinohrad. Objekt poskytuje ubytování s potřebnou péčí nesoběstačným seniorům. Dále se zde nachází byty pro soběstačné seniory, restaurace, kavárna a denní stacionář.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.