Diplomové práce

Pinocchiova dětská knihovna

Dominika Kratinová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářský projekt navazuje na studii Pinocchiovy dětské knihovny, která se nachází ve vesnici Collodi v Itálii. Knihovna má sloužit fondům Národní nadace Carla Collodiho, která se věnuje šíření jména autora knihy "Pinocchiova dobrodružství". V rámci bakalářské práce je řešena pouze část navrženého objektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.