Závěrečné práce

Bytový dům, Praha - Libuš

Frčková Veronika

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Cílem bakalářské práce je navrhnout bytový dům s aktivním parterem. Objekt se nachází v městské části Praha-Libuš.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.