Diplomové práce

Bytový dům, Praha - Libuš

Tučanová Barbora

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Řešeným projektem je bytový dům nacházející se v městské části Praha-Libuš, poblíž nově vybudované stanice metra

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.