Diplomové práce

Polyfunkční dům, Smíchov

Jiří Zemko

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Polyfunkční dům, který je součástí nově navrženého bloku domů je situován v Praze na Smíchově poblíž řeky. Hlavním účelem domu je bytová funkce doplněná komerčními prostory v parteru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.