Diplomové práce

Polyfunkční dům, Pardubice - Mlýnský ostrov

Martina Součková

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Řešeným projektem je polyfunkční dům v Pardubicích.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.